วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ได้รับมอบรางวัลและใบประกาศ


พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผบก.ภ.จว.พัทลุง ได้รับมอบรางวัลและใบประกาศ"ด้านการจับกุมยาเสพติด"จาก ผบช.ภ.๙

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบรมการใช้อาวุธ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่


ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดวิทยากรอบรม สภ.กงหรา ร่วมอบรมและทดสอบการใช้อาวุธปืนวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

ตรวจอาวุธ เตรียมความพร้อม


ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา ด.ต.โสภณ แสงเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กงหรา อบรมให้ความรู้กับชุด ชรบ.หมู่บ้าน


เจ้าหน้าที่อำเภอกหราเตรียมความพร้อม

ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา,ด.ต.ทองทิพย์ โรจนแพทย์ , ด.ต.โสภณ แสงเจริญ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

อบรม ชรบ.หมู่บ้าน ในเขตตำบลสมหวังร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการ ฯ สภ.กงหรา นำชุดวิทยากร สภ.กงหรา ร่วมบรรยายในโครงการฯ